Новини
 
                                                  
 
           
12.12.2019 року                                                
Оголошення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо будівництва сонячної електростанції на території Гуківської сільської ради об'єднаної територіальної громади
Відповідно до рішення сільської ради від 19 листопада 2019 року № 10-48/2019 «Про здійснення державно-приватного партнерства щодо будівництва сонячної електростанції на території Гуківської сільської ради об'єднаної територіальної громади» Гуківська сільська рада оголошує про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо будівництва сонячної електростанції на території Гуківської сільської ради об'єднаної територіальної громади.
Мета здійснення державно-приватного партнерства(далі - ДПП): визначення приватного партнера, який забезпечить створення найкращих умов для будівництва сонячної електростанції на території Гуківської сільської ради об'єднаної територіальної громади..
Об'єкт ДПП: сонячна електростанція на території Гуківської сільської ради об'єднаної територіальної громади.
Строк ДПП: 49 років.
Найменування державного партнера: територіальна громада в особі Гуківської сільської ради, а також на стороні Гуківської сільської ради - комунальне підприємство «Господар».
Вид договору, що буде укладено в рамках ДПП: договір про спільну діяльність.
Строк подання заявки на участь у конкурсі, порядок та місце її подання:30 календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу. Порядок подання заявок: особисто або поштою. Місце подання - 31660, Хмельницька область, Чемеровецький район, с. Гуків, вул. Центральна, буд. 2
Строк проведення конкурсу:не менше ніж 45 календарних днів та не більш ніж 80 календарних днів з дати закінчення строку подання заявок на участь у конкурсі.
Спосіб отримання додаткової інформації про проведення конкурсу:Для отримання додаткової інформації про проведення конкурсу слід звертатись до голови конкурсної комісії: Гуківського сільського голови - Ільницького Петра Йосиповича, (097) 243-24-19.
Конкурсна документація оприлюднена на сторінці Гуківської сільської ради:
https://gukivska-gromada.gov.ua/docs/288161/
Анотація англійською мовою:
Name of the object of public-private partnership:
Territorial community in the person of Hukivska village council, as well as on the side of Hukivska village council - communal enterprise "Hospodar";
The type of partnership agreement that is concluded:Joint venture agreement;
A way to get more information about the competition:For more information about the competition, please contact the head of the competition committee: Hukivsky village chairman - Ilnytskyi Petro Yosypovych, (097) 243-24-19.
The tender documentation is published on the page of the Hukivska village council: https://gukivska-gromada.gov.ua.
 
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2019